Aquesta pàgina web és creada amb la finalitat que els usuaris puguin descarregar imatges de llicència lliure (sobretot estudiants). Encara que per ara només hi hagi un tema, la principal idea és permetre que els usuaris pugin les seves pròpies imatges d’ús lliure per fer créixer i ampliar cada categoria a poc a poc.

Aquí es podran pujar des de fotografies professionals fins al pokémon nou que et va sortir a Pokémon GO!

El contingut que serà pujat ha de ser absolutament apte per a tothom. Els nus estan prohibits juntament amb imatges sensibles. La idea d’aquesta pàgina és permetre que tothom pugui entrar i pujar/baixar imatges de forma gratuïta, ja sigui per obtenir imatges per a una feina, per compartir alguna cosa d’alguna categoria en concret, o per simplement passar l’estona, per tant; cal que sigui un espai apte per a tot públic.

Llicència Creative Commons
Patrocinadors